Nytt medlemsregister!

Nu är äntligen vårt nya medlemsregister igång! Registret heter e-bas och är gemensamt för hela Nykterhetsrörelsens Scoutförbund. Det kommer innebära stora förbättringar för oss som kår! För dig som medlem innebär det att du varje år behöver gå in och Läs mer »