Engagera dig i kåren

Bli ledare eller funktionär

Är man äldre än 18 år är man välkommen att hjälpa till som ledare eller funktionär. Om du vill vara ledare räcker erfarenhet och intresse av barn och ungdomars utveckling långt, praktiska scoutkunskaper lär du dig efterhand. Som ledare är du först och främst en trygghet för barnen i verksamheten och hjälper dem att utvecklas genom scoutmetoden. Vi förespråkar ett lyssnande och stödjande ledarskap och vi erbjuder olika former av ledarskapsutbildning.

Fleninge-Ödåkra Scoutkår tillhör Nykterhetsrörelsens scoutförbund, ett förbund där helnykterhet är krav för medlemskap. Detta betyder att vi kan garantera att ditt barn aldrig möter någon av ledarna berusad på stan. Vi ledare vill vara bra förebilder!

Om du inte kan ställa upp på nykterhetskravet är det såklart helt okej att hjälpa till med punktinsatser som till exempel de som är nämnda här nedan. Det finns alltid något att göra!

Hjälpa till på annat sätt

Om du inte vill vara ledare finns det många andra saker du kan göra för att bidra till och vara en del av verksamheten. Till exempel behöver vi hjälp med matlagning på våra läger, skjutsar till aktiviteter, underhåll av vår lokal och vårt material. Hör av dig om det finns något just du är bra på, som skulle kunna bli en del av vår verksamhet!

Om du är intresserad av vår verksamhet och vill veta mer, kontakta oss.