Medlemsavgift

I medlemsavgiften ingår det mesta av den verksamhet vi genomför. När vi har läger tillkommer oftast en extra avgift.

Medlemsavgiften är enligt nedan.

Ordinarie medlem: 400 kr/år.

Ordinarie medlem, börjar på hösten: 200kr första året.

Aktiv ledare eller funktionär: 100kr/år.

Passiv medlem (deltar inte på några möten): 200kr/år.

Medlemsavgiften sätts in på Bankgiro 502-8980.

 

Du betalar hela årsavgiften i början av året. Om du skulle ha problem med att betala avgiften, hör av dig till någon ledare eller kontakta oss på något annat sätt, så försöker vi hitta en lösning. Vi vill att alla ska kunna delta i vår verksamhet, oavsett ekonomiska förutsättningar!

Observera att alla medlemsskap ovan innebär att du blir medlem i Nykterhetsrörelsens Scoutförbund, och därmed lovar att leva helnyktert så länge du är medlem.

Medlemsavgiften används bland annat till att köpa in material och utrustning som används i vår verksamhet, hyra för vår scoutlokal, försäkring och medlemsavgift i den nationella scoutrörelsen, se nedan.

 

I medlemsavgiften ingår två medlemstidningar; Scouting Spirit som kommer ut fyra gånger per år. Tidning nummer två, Scout, trillar ner i din brevlåda tre gånger per år. Dessa anger du själv om du vill få hemskickade. Tidningarna går också att läsa digitalt här: Läs tidningen Scout på nätet, Läs tidningen Scouting Spirit på nätet.

Du som betalar din medlemsavgift till Fleninge-Ödåkra Scoutkår blir också medlem i Skånes Scoutdistrikt, Nykterhetsrörelsens Scoutförbund och Scouternas riksorganisation. Dessutom blir du medlem i en av världsscoutorganisationerna, WOSM eller WAGGGS.

 

Medlemsavgiften för varje år beslutas av föregående års årsmöte. I Fleninge-Ödåkra Scoutkår försöker vi hålla avgiften så låg som möjligt, för att alla ska kunna delta. För att delta på läger och vissa aktiviteter tillkommer därför en extra avgift, eftersom dessa inte finansieras via medlemsavgiften.