Försäkringar

Försäkringsskydd i Nykterhetsrörelsens Scoutförbunds verksamhet har tecknats med Salus Ansvar.

Nykterhetsrörelsens Scoutförbund är måna om att medlemmarna har ett bra försäkringsskydd när de deltar i något arrangemang som ordnas inom förbundet. Därför har vi tecknat en kollektiv olycksfallsförsäkring som innehåller invaliditetsförsäkring, dödsfallskapital samt kostnadsersättning för läkarvård, för resekostnader till läkare och rehabilitering. Självrisken för kostnadsersättningen är 0 kronor.

Även icke medlemmar som deltar i arrangemang som genomförs av scoutkår innefattas i försäkringen. Försäkringen gäller till, från och under arrangemanget.

Du kan läsa mer om den här!