Ordförandesamling april 2014

Sista helgen i april samlades ordföranden för kårer och distrikt runt om i Sverige, för att under en helg utforska att leda åldersblandade organisationer och generationsanpassat ledarskap. Fleninge-Ödåkra Scoutkårs ordförande fanns självklart på plats.

 

”Scoutrörelsen har ingen avbytarbänk” och ”hos oss får alla vara med” är deviser som beskriver scoutrörelsen väl. Vi samlar medlemmar från många olika generationer vilket innebär speciella förutsättningar för våra ledare. Sista helgen i april samlade förbundet ett 30-tal kår- och distriktsordföranden i Uppsala för att utforska ledarskapet utifrån ett generationsperspektiv.

Helgens första uppgift var på intet sätt unik i scoutsammanhang – ställ er på ett långt led utefter ålder. Därefter ombads vi att dela med oss av en viktig händelse från vårt födelseår, och vi kunde snart konstatera att mycket har hänt mellan de olympiska spelen i Berlin 1936 och inträdet i EU 1995. Samtalet kring vad som varit betydelsefullt under våra mest formbara tonår och hur händelser i världen påverkat olika generationer tog sin början och var sedan ett genomgående tema i helgens alla pass.

Samlingen genomfördes i samverkan med vårt studieförbund NBV och utgick från boken Generationsanpassat ledarskap skriven av Linus Jonkman. Patrullarbete och föreläsningar med utgångspunkt i boken varvades med information och workshops från Våra Gårdar, Scouterna och förbundets konsulenter. Det fanns också tid för mer spontana samtal över en fika vilket verkade uppskattat bland deltagarna.

Du kan läsa mer om ordförandesamlingen i nästa nummer av förbundets medlemstidning Scouting Spirit som kommer i mitten av maj.

 

Text och bild kommer från Nykterhetsrörelsens Scoutförbund.