Hyr lokalen

Vi hyr gärna ut vår lokal.

  • Kalas
  • Disko
  • Föreningsträffar

För att få vidare information, kontakta oss här nedan.

Lokalansvarig:

Foto saknas

Roland Olofsson

Lokalansvarig
Majblommekommittén
E-post: lokal@fl-o.se
Telefon:
042-205974
Mobil:
0763-923361

Frågor angående hyra av lokal

lokal@fl-o.se